RODO

Szanowni Państwo,

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) a w szczególności art. 13 tego rozporządzenia, uprzejmie informujemy co następuje.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InforNet.eu sp. Z o.o. ul. Wojska Polskiego 4a/2 Ostrów Wlkp. Z administratorem danych można się skontaktować osobiście lub poprzez  albo poprzez adres e-mail: biuro@infornet.eu

2. Przekazane Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony oraz organizacji usług rozwojowych.

3. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) prawo do usunięcia danych lub do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, prosimy o przesłanie tej informacji na podany wyżej adres mailowy lub stacjonarny.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w usłudze rozwojowej.

5. Pragniemy zapewnić, iż administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Close Menu