RODO w branży gastronomicznej – teoria i warsztaty praktyczne

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie kompleksową wiedzą oraz umiejętności w zakresie przetwarzaniadanych osobowych oraz niezbędnych dokumentów. Będzie potrafił samodzielnie sporządzić właściwą dokumentację i dokonaą analizy ryzyka. Pozna wszelkie zagrożenia oraz kary związane z nieprzestrzeganiem procedur zawartych w rozporządzeniu. Dzięki zdobytej wiedzy poczuje się pewnie przy rozwiązywaniu problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Będzie znał obowiązujące w tym zakresie przepisy i będzie potrafił stosować je w praktyce. Pozna sposoby postępowania z danymi wrażliwymi. Będzie potrafił udzielić klientowi wyczerpujących informacji na temat przetwarzania dancyh osobowych.

Czytaj dalejRODO w branży gastronomicznej – teoria i warsztaty praktyczne