Aleksander Lisiecki

Od trenera:

Specjalista z zakresu prawa, od 2014 roku właściciel w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Aleksander Lisiecki z/s w Ostrowie Wlkp., prowadzącej sprawy zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Kancelaria prowadzi sprawy ze wszystkich dziedzin prawa, zarówno prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego itd.

Wykształcenie: ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek: prawo; zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz egzamin adwokacki  w marcu 2014r. i od tego czasu prowadzi własną działalność.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa…