Przedstawiciel handlowy – podstawy

Celem usługi jest przygotowanie uczestników do obsługi klienta. Po usudze uczestnik nauczy się jak negocjować z klientem oraz jak go obsługiwać. Nabierze pewności siebie w działaniu oraz posiądzie wiedzę o specyficznych zachowaniach i metodach ich odczytywania. Nauczy się jak zdobyć i utrzymać klienta oraz jak umiejętnie przedstawiać siebie oraz firmę, którą reprezentuje. Nabędzie umiejętność prawidłowego postępowania przy ochronie danych osobowych oraz handlowych.

Czytaj dalejPrzedstawiciel handlowy – podstawy

RODO w branży gastronomicznej – teoria i warsztaty praktyczne

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie kompleksową wiedzą oraz umiejętności w zakresie przetwarzaniadanych osobowych oraz niezbędnych dokumentów. Będzie potrafił samodzielnie sporządzić właściwą dokumentację i dokonaą analizy ryzyka. Pozna wszelkie zagrożenia oraz kary związane z nieprzestrzeganiem procedur zawartych w rozporządzeniu. Dzięki zdobytej wiedzy poczuje się pewnie przy rozwiązywaniu problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Będzie znał obowiązujące w tym zakresie przepisy i będzie potrafił stosować je w praktyce. Pozna sposoby postępowania z danymi wrażliwymi. Będzie potrafił udzielić klientowi wyczerpujących informacji na temat przetwarzania dancyh osobowych.

Czytaj dalejRODO w branży gastronomicznej – teoria i warsztaty praktyczne

Profesjonalna obługa Socjal Media dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego zarządzania profilem firmy w mediach społecznościowych poprzez: naukę budowania spójnego przekazu dla firm i osób indywidualnych, zdobycie wiedzy na temat metod darmowej promocji w social media, nauka programowania płatnej kampanii reklamowej nastawionej na minimalizację kosztów i maksymalizację efektów promocyjnych, nabycie umiejętności tworzenia i prowadzenia aktywnego i atrakcyjnego wizerunku firmy za pośrednictwem social media, poznanie skutecznych zasad przyciągania nowych użytkowników i zwiększania widoczności profilu, dobór narzędzi wykorzystywanych do komunikacji, zdobycie wiedzy na tematunikania kryzysów wizerunkowych, przyswojnie wiedzy na temat wykorzystania darmowych narzędzi do produkcji materiałów na potrzeby social media (audio, film, grafika), zdobycie wiedzy z zakresu odczytywania statystyk i parametrów widoczności postów.

Czytaj dalejProfesjonalna obługa Socjal Media dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Mikropigmentacja skóry głowy

Cel edukacyjny to zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą na prawisłowe wykonanie mikropigmentacji skóry głowy. Uczestnik po odbytym kursie będzie potrafił samodzielnie wykonać usługę kamuflowania łysienia oraz przerzedzenia włosów. Kursant zapozna się ze standardami, będzie potrfafił samodzielnie przygotować stanowisko pracy, nabędzie umiejętności prawidłowego podejścia do klienta, stworzenia ankiety medycznej, pozna wskazania i przeciwskazania do zabiegu,będzie potrafił samodzielnie dobrać odpowiedni kolor pigmentu oraz odpowiednią technikę zagęszczania włosów oraz kamuflowania łysienia.

Czytaj dalejMikropigmentacja skóry głowy