nasze realizacje

DORADZTWO

Doradztwo w zakresie radzenia sobie
z trudnym klientem klubu fitness

Data:

19 stycznia 2019r.

Miejsce:

Krapkowice

Usługa przeprowadzona dla:

"BETTER BODY Kamila Nowowiejska"

Liczka godzin:

10

Ilość uczestników:

14

Osoba prowadząca usługę:

Jaki mieliśmy cel?

Celem doradztwa była nauka pracy z „klientem trudnym”. Po ukończeniu usługi uczestnik będzie wiedział jakich klientów określamy tym mianem. Nauczy się w jaki sposób sobie z nimi radzić. Pozna sposoby, dzięki którym będzie potrafił skutecznie im doradzić oraz nauczy się sprzedawać w kontakcie z trudnym klientem. Zwiększy się jego efektywność w pracy z problematycznym klientem, nie wykazującym chęci współpracy. Uczestnik zyska zwiększoną pewność siebie w kontakcie z trudnym klientem.

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Podniesienie kwalifikacji związanych z obsługą klienta, radzenie sobie z kilentami wymagającymi. Uczestnik po zakończeniu szkolenia posiądzie wiedzę na temat typologii klientów i umiejętności wywierania wpływu na każdy z nich. Otrzymuje konkretne narzędzia pracy do pracy z: dłużnikami, klientami roszczeniowymi, źle wypowiadającymi się o klubie, nie posiadającymi motywacji, rezygnującymi, hałaśliwymi, łaiącymi zasady klubu i zasady savoir-vivre. Po ukończonym szkoleniu uczestnik zyskuje pewność siebie w kontaktach i radzeniu sobie z trudnym klientem.