nasze realizacje

SZKOLENIE

Fotografia mobilna - poziom zaawansowany

Data:

10-11 czerwca 2019r.

Miejsce:

Ostrów Wlkp.

Usługa przeprowadzona dla:

Mikołaj Babiak Firma Usługowo-Handlowa
Krystian Borecki

Liczka godzin:

20

Ilość uczestników:

20

Osoba prowadząca usługę:

Jaki mieliśmy cel?

Uczestnicy szkolenia mieli zdobyć zaawansowaną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu wykorzystania telefonu komórkowego w fotografii. Uczestnicy mieli nauczyć się profesjonalnie komponować kadr, wykorzystywać światło, dbać o odpowiednie naświetlenie obiektu, tworzyć odpowiednią kompozycję i panować nad ustawieniem odpowiedniej ostrości. Mieli zdobyć zaawansowaną wiedzę na temat elementów kompozycji i nauczyć się wykorzystywać ją w praktyce z użyciem dostępnych funkcji. Podczas praktycznej części szkolenia uczestnicy mieli nauczyć się poprawnie wykonywać fotografie w terenie oraz w pomieszczeniach przy sztucznym oświetleniu. Mieli również opanować obsługę zaawansowanych ustawień aparatu w telefonie, a także nauczyć się wykorzystywać dodatkowe aplikacje. Mieli również nauczyć się wykorzystywać w praktyce potencjał portali społecznościowych.

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Po ukończonej usłudze uczestnicy poznali zaawansowane funkcje aparatu w telefonie komórkowym , zdobyli wiedzę o profesjonalnej fotografii mobilnej, wiedzą jak odpowiednio dobrać akcesoria przydatne w fotografii mobilnej oraz zdobyli umiejętność kreatywnego i poprawnego wykorzystania światła zastanego oraz dodatkowych źródeł światła, jak również umiejętnego ustawiania elementów ekspozycji w pomieszczeniach oraz w terenie. Uczestnicy potrafią również posługiwać się zaawansowanymi aplikacjami wspomagającymi wykonywanie zdjęć i ich obróbkę oraz z łatwością wykorzystują portale społecznościowe oraz strony internetowe do promocji wykonywanych zdjęć.