nasze realizacje

SZKOLENIE

Marketing nowoczesnego klubu fitness, skuteczne sposoby pozyskiwania nowych klientów

Data:

13-15 lipca 2019r.

Miejsce:

Kościan

Usługa przeprowadzona dla:

"Artur Kurasiak Art Fitness"

Liczka godzin:

30

Ilość uczestników:

8

Osoba prowadząca usługę:

Jaki mieliśmy cel?

Celem szkolenia było pozyskanie wiedzy z zakresu marketingu w klubie fitness oraz poznania sposobów na zwiększanie zainteresowania klubem ze strony klientów. Szkolenie miało przybliżyć uczestnikom zasady skutecznego marketingu, reklamy i promocji klubu fitness oraz miało pozwolić zdobyć wiedzę na temat podniesienia zadowolenia dotychczasowych klientów.

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi klienta i świadczenia usług. Uczestnik posiadł wiedzę ze sposobu budowania pozytywnego wizerunku marki na rynku lokalnym oraz wie, jak skutecznie przyciągnąć nowych klientów oraz zadbać o satysfakcję dotychczasowych. Potrafi przygotować długoterminowy plan marketingowy dla klubu fitness.