nasze realizacje

SZKOLENIE

Mikropigmentacja
skóry głowy

Data:

12-13 maja 2018r.

Miejsce:

Chorzów

Usługa przeprowadzona dla:

Irmina Wrońska

Liczka godzin:

20

Ilość uczestników:

15

Osoba prowadząca usługę:

Anna Sobczak

Jaki mieliśmy cel?

Cel edukacyjny to zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą na prawisłowe wykonanie mikropigmentacji skóry głowy. Uczestnik po odbytym kursie będzie potrafił samodzielnie wykonać usługę kamuflowania łysienia oraz przerzedzenia włosów. Kursant zapozna się ze standardami, będzie potrfafił samodzielnie przygotować stanowisko pracy, nabędzie umiejętności prawidłowego podejścia do klienta, stworzenia ankiety medycznej, pozna wskazania i przeciwskazania do zabiegu,będzie potrafił samodzielnie dobrać odpowiedni kolor pigmentu oraz odpowiednią technikę zagęszczania włosów oraz kamuflowania łysienia.

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Po ukończonym szkoleniu uczestnik potrafi samodzielnie wykonać zabieg mikropigmentacji skóry głowy.