nasze realizacje

SZKOLENIE

Profesjonalna obługa Socjal Media
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Data:

10 i 11 stycznia 2019r.

Miejsce:

Warszawa

Usługa przeprowadzona dla:

Espresso Fitness Business Solutions Sebastian Goszcz

Liczka godzin:

16

Ilość uczestników:

11

Osoba prowadząca usługę:

Małgorzata Potasznik

Jaki mieliśmy cel?

Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego zarządzania profilem firmy w mediach społecznościowych poprzez: naukę budowania spójnego przekazu dla firm i osób indywidualnych, zdobycie wiedzy na temat metod darmowej promocji w social media, nauka programowania płatnej kampanii reklamowej nastawionej na minimalizację kosztów i maksymalizację efektów promocyjnych, nabycie umiejętności tworzenia i prowadzenia aktywnego i atrakcyjnego wizerunku firmy za pośrednictwem social media, poznanie skutecznych zasad przyciągania nowych użytkowników i zwiększania widoczności profilu, dobór narzędzi wykorzystywanych do komunikacji, zdobycie  wiedzy na tematunikania kryzysów wizerunkowych, przyswojnie wiedzy na temat wykorzystania darmowych narzędzi  do produkcji materiałów na potrzeby social media (audio, film, grafika), zdobycie wiedzy z zakresu odczytywania statystyk i parametrów widoczności postów.

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Uczestnicy nabędą wiedzę, kompetencje i umiejętności poprawiające pozycję ich firmy na rynku dotyczące: opracowywania krótko i długo terminowej kampaniipromocyjnej firmy z wykorzystaniem płatnych i darmowych form promocji,  tworzenia, realizowania i korygowania media planów w social media w skali kwartalnej, półrocznej i rocznej, ograniczania kosztów promocji firmy w trybie krótko i długoterminowym, budowania instytucjonalnych partnerstw sieciowych i przyciagania potencjalnych partnerów, budowa relacji z klientami i zdobywanie nowych, interpretacji i analizy danych statystycznych odnośnie wyświetlania reklam, a także profilowania swoich klientów w oparciu o kryteria tj. geografia, ekonomia, wiek, płeć, wyształcenie itp. , wykorzystywania elektronicznych narzędzi w procesie badania i kierowania potrzeb klienta.