nasze realizacje

SZKOLENIE

Przedstawiciel handlowy
- podstawy

Data:

21-24 marca 2019r.

Miejsce:

Ostrów Wielkopolski

Usługa przeprowadzona dla:

"Imprezy okolicznościowe Jakub Dolata"

Liczka godzin:

40

Ilość uczestników:

10

Osoba prowadząca usługę:

Jaki mieliśmy cel?

Celem usługi jest przygotowanie uczestników do obsługi klienta. Po usudze uczestnik nauczy się jak negocjować z klientem oraz jak go obsługiwać. Nabierze pewności siebie w działaniu oraz posiądzie wiedzę o specyficznych zachowaniach i metodach ich odczytywania. Nauczy się jak zdobyć i utrzymać klienta oraz jak umiejętnie przedstawiać siebie oraz firmę, którą reprezentuje. Nabędzie umiejętność prawidłowego postępowania przy ochronie danych osobowych oraz handlowych.

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z klientem.