nasze realizacje

szkolenie

RODO
w branży usługowej

Data:

19-11 sierpnia 2019r.

Miejsce:

Ostrów Wlkp.

Usługa przeprowadzona dla:

"Medic Fitness Anna Helena Szulc"

Liczka godzin:

30

Ilość uczestników:

20

Osoba prowadząca usługę:

Jaki mieliśmy cel?

Po ukończonym szkoleniu uczestnik miał nabyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Miał potrafić samodzielnie sporządzić dokumentację i dokonać analizy ryzyka. Dzięki zdobytej wiedzy miał poczuć się pewnie przy rozwiązywaniu problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz miał znać obowiązujące w tym zakresie przepisy i potrafić korzystać z nich w praktyce.

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Po ukończonym szkoleniu uczestnik zna rozporządzenie RODO i potrafi je wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie.