Szkolenie: Inteligencja emocjonalna jako czynnik budujący zespół
AlterEgo Kreowanie Wizerunku - Karolina Pilarczyk

11 / 2019