nasze realizacje

SZKOLENIE

Szkolenie z obsługi programów MS Word oraz MS Excel

Data:

3 - 7 lipca 2019r.

Miejsce:

Ostrów Wlkp.

Usługa przeprowadzona dla:

Medic Fitness Anna Helena Szulc

Liczka godzin:

50

Ilość uczestników:

20

Osoba prowadząca usługę:

Jaki mieliśmy cel?

Szkolenie miało na celu podnieść umiejętności uczestników w zakresie korzystania z programów MS Word oraz MS Excel. Uczestnicy mieli nabyć lub podwyższyć umiejętności w zakresie wykorzystywania możliwości obu programów. W zakresie obsługi programu MS Word uczestnicy mieli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z szablonami, sekcjami, podziałem dokumentów, stylami, odnośnikami, bibliografią, spisami treści, zaawansowanymi narzędziami formatowania oraz narzędziami pracy grupowej i korespondencji seryjnej. W zakresie obsługi programu MS Excel uczestnicy mieli poznać zaawansowane techniki analizowania i przetwarzania danych, nauczyć się tworzyć zaawansowane narzędzia filtrowania i walidacji danych oraz zapoznać się z podstawami makr, a także poznać  skuteczne metody zarządzania danymi, ich organizacji i właściwego ich wykorzystania.

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Po ukończonym szkoleniu uczestnik nauczył się efektywnie korzystać z możliwości programów MS Word oraz MS Excel. Potrafi przygotować profesjonalny raport, prospekt czy szablon dokumentu dla innych użytkowników. Dowiedział się jak pracować nad wieloma dokumentami, zabezpieczając je przed modyfikacją, wykorzystując narzędzia takie jak: rejestracja makropoleceń, recenzje, korespondencję seryjną, indeksy, spisy treści, współużytkowanie plików. Poznał również nowy sposób formatowania danych  i uzyskał wiedzę pozwalającą na swobodne korzystanie z większości narzędzi wbudowanych.