nasze realizacje

SZKOLENIE

Zaawansowana fotografia mobilna
w teorii i praktyce

Data:

23-25 września 2019r.

Miejsce:

Ostrów Wlkp.

Usługa przeprowadzona dla:

"Renata Owczarek"

Liczka godzin:

30

Ilość uczestników:

25

Osoba prowadząca usługę:

Jaki mieliśmy cel?

Szkolenie miało na celu pozwolić zdobyć jego uczestnikom wiedzę teoretyczną i praktyczną o wykorzystaniu telefonu komórkowego w fotografii. Uczestnicy mieli nauczyć się profesjonalnie komponować kadr, wykorzystywać światło, dbać o odpowiednie naświetlenie obiektu, tworzyć odpowiednią kompozycję i panować nad ustawieniem odpowiedniej ostrości. Mieli zdobyć zaawansowaną wiedzę na temat elementów ekspozycji oraz nauczyć się wykorzystywać ją w praktyce z użyciem dostępnych funkcji. Podczas części praktycznej uczestnicy mieli nauczyć się poprawnie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną w terenie, czyli w warunkach światła zastanego oraz w studiu czyli w warunkach dodatkowych źródeł światła. Uczestnicy mieli również nauczyć się obróbki zdjęć z wykorzystaniem aplikacji w telefonie oraz wykorzystania potencjału mediów społecznościowych.

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Po ukończonym szkoleniu uczestnik zna zaawansowane funkcje aparatu w telefonie komórkowym, zdobył wiedzę o profesjonalnej fotografii mobilnej, wie, jak odpowiednio dobrać akcesoria przydatne w fotografii mobilnej oraz zdobył umiejętność poprawnego i kreatywnego wykorzystani światła zastanego, jak również dodatkowych źródeł światła. Zna i wykorzystuje odpowiednie ustawienie elementów kompozycji w pomieszczeniach i w terenie. Potrafi posługiwać się zaawansowanymi aplikacjami wspomagającymi wykonywanie zdjęć i ich obróbki. Uczestnik umie wykorzystywać portale społecznościowe oraz inne strony internetowe do promocji wykonywanych zdjęć.