nasze realizacje

SZKOLENIE

Skuteczny przedstawiciel handlowy
w branży usługowo-nadlowej

Data:

30 sierpnia - 01 września 2019r.

Miejsce:

Ostrów Wlkp.

Usługa przeprowadzona dla:

"Pure Influence Mateusz Nawrocki"

Liczka godzin:

30

Ilość uczestników:

25

Osoba prowadząca usługę:

Jaki mieliśmy cel?

Celem usługi było przygotowanie uczestników do obsługi klienta. Po usłudze uczestnik miał nauczyć się jak negocjować z klientem oraz jak go obsługiwać. Miał nabrać pewności w działaniu oraz posiąść wiedzę w zakresie specyficznych zachowań i metod oraz nauczyć się jak zdobyć i utrzymać klienta.  Uczestnik miał nauczyć się jak odpowiednio przedstawiać siebie i firmę, którą reprezentuje. Miał zdobyć umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas spotkań biznesowych, reagowania w trudnych sytuacjach i wzmocnić swoje umiejętności interpersonalne. 

Jakie efekty uzyskaliśmy?

Po zakończonej usłudze uczestnik posiadł wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z klientami. Poznał zasady efektywnej obsługi klienta. Wie, jak budować stale więzi z klientem oraz dowiedział się w jaki sposób utrzymywać relacje w kontakcie biznesowym. Uczestnik dowiedział się jak dokonywać analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na dane produkty czy usługi. Potrafi przeprowadzić badania czy sondaże z określonymi grupami odbiorców.